Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

29/8/16

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 23                            Θεσσαλονίκη 27/08/2016
Προς:   1. Υπηρεσίες που υπηρετούν τα μέλη μας
2. ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα¸ ΤΕΕ & site
Κοιν.:    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. & site, Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κ.Μ. blog

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.) καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 1ος όροφος Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία (άρθρο 8 του καταστατικού), θα πραγματοποιηθεί με 50 παρόντα μέλη, χωρίς νέα πρόσκληση η

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ.
στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη

ΜΕ ΘΕΜΑ
την ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις (κατάργηση ειδικής προσαύξησης, πόρος 60/00, αναγνώριση προϋπηρεσίας) από το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ. Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.