Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

20/2/19

Σχετικά με το Ερωτηματολόγιο της Επιτροπής Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                                             
Αθήνα,  20/2/2019
Αρ. Πρωτ. : 7708                                    
Προς :    Επιτροπή Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας
Κοιν :    1. Α' βάθμιες Ενώσεις.
              2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

Θέμα : Σχετικά με το Ερωτηματολόγιο της Επιτροπής.

Όπως γνωρίζετε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη 19 Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλη τη χώρα και καλύπτει πάνω από 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στα Υπουργεία, στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης (OTA A' & B' Βαθμού) και στα ΝΠΔΔ. Με το παρόν θέλουμε να σας ζητήσουμε συνάντηση σχετικά με το Ερωτηματολόγιο το οποίο έχετε αποστείλει στις Υπηρεσίες προς συμπλήρωση.
Το ερωτηματολόγιο συνεχίζει την ίδια ακριβώς λανθασμένη και αντιεπιστημονική λογική που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα:
1.    Καλεί τις Υπηρεσίες να το συμπληρώσουν ανά ειδικότητα (βάσει των Οργανογραμμάτων) και όχι ανά χώρο εργασίας, όπως θα έπρεπε.
2.    Για άλλη μια φορά περιορίζεται σε όσους είναι ήδη δικαιούχοι, εξαιρώντας τις ειδικότητες όπως οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν ήδη αποκλειστεί «λόγω ειδικότητας».
Ως Ομοσπονδία διεκδικούμε την αναγκαιότητα ένταξης και των Διπλωματούχων Μηχανικών στην κατηγορία Α’ των δικαιούχων ανθυγιεινού επιδόματος, καθώς μέχρι σήμερα οι μηχανικοί λόγω ειδικότητας στις περισσότερες περιπτώσεις αποκλείονταν από τη χορήγηση του, παρά το γεγονός ότι εργάζονται σε σχετικούς χώρους. Μοναδικό και επιστημονικά σωστό κριτήριο πρέπει να είναι η επικινδυνότητα του χώρου και όχι η ειδικότητα του Υπαλλήλου, όπως τεκμηριωμένα έχουμε παρουσιάσει με τα υπ' αριθμ. 7426/17-7-2018 και  υπ' αριθμ. 7358/26-4-2018 έγγραφα μας, τα οποία και επισυνάπτουμε.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
         

http://www.emdydas.gr/news-po/2318-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82.html


Αναγνώριση του Αδιάσπαστου Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών (Intergrated Master) - Πρόσθετες Σχολές


http://www.emdydas.gr/news-po/2314-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-intergrated-master-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82.html

18/2/19

Κρατήσεις υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης στην Προσωπική ΔιαφοράΠ.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                               
                                                   Αθήνα,  18/2/2019
Αρ. Πρωτ.:  7706       
 Προς:    Α' βάθμιες Ενώσεις           
(για ενημέρωση των μελών)

                               
Θέμα: Κρατήσεις υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης στην Προσωπική Διαφορά.


Συνάδελφοι/σες
Ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στην ενότητα Ανακοινώσεις (https://www.minfin.gr/web/31511/sychnes-eroteseis/-/asset_publisher/ocH5I7eSpUjQ/content/anakoinoseis) έχει αναρτηθεί στις 16/11/2018 η παρακάτω ανακοίνωση:
“Από 01/07/2018 δεν γίνεται κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στην προσωπική διαφορά παράγραφος Γ και Δ. Δείτε εδώ"
Με παραπομπή σε Έγγραφο (Φ10042/νηθ.13567/329 ) του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Παράγραφο Δ του οποίου αναφέρει:
«Δ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, διευκρινίζεται ειδικά για τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης και στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας (αρ. 41 του ν. 4387/2016), ότι αυτές υπολογίζονται από τον επόμενο μήνα κοινοποίησης της παρούσας εγκυκλίου επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών".
Οπότε σε συνδυασμό με την εγκύκλιο με ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ η οποία αναγράφει :
"Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 (παρ. 1) του ν. 4354/2015 δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών".
Συνάγεται ότι, από 1/7/2018, όπως ακριβώς αναφέρει και το Υπ. Οικονομικών στην ιστοσελίδα του,  δεν γίνεται κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στην προσωπική διαφορά.
Όσον αφορά την αλλαγή του ασφαλιστέου μισθού στο Εφάπαξ, που πρόσφατα νομοθετήθηκε, είμαστε σε αναμονή έκδοσης σχετικής Εγκυκλίου.

http://www.emdydas.gr/news-po/2315-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC.html
17/2/19

Αναγνώριση Intergrated Master - Υπόδειγμα σχετικής αίτησηςΠ.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                               
                                                   Αθήνα,  15/2/2019
Αρ. Πρωτ.:  7704       
                            Προς:    Α' βάθμιες Ενώσεις      
(για ενημέρωση των μελών)
                               
Θέμα: Αναγνώριση του Αδιάσπαστου Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών (Intergrated Master) – Πρόσθετες Σχολές.

Συνάδελφοι/σες
Σε συνέχεια προηγούμενων μας ανακοινώσεων για το θέμα (12/11/18 και 13/12/18), και κατόπιν ερωτημάτων συναδέλφων επανερχόμαστε με τα κάτωθι:
Α. Προκειμένου να συμπεριληφθεί στο προσωπικό μας μητρώο η αναγνώριση του αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σας (integrated master), θα πρέπει, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982/25-10-2018), να προσκομίσουμε στις οικείες διοικητικές υπηρεσίες, με αίτησή μας τη διαπιστωτική Υπουργική Απόφαση υπαγωγής του τμήματος από το οποίο αποφοιτήσαμε. O κατάλογος με τα μέχρι στιγμής τμήματα και Σχολές που έχουν εκδοθεί οι διαπιστωτικές πράξεις, βρίσκεται σε Υπόμνημα στο τέλος του εγγράφου, μαζί με τα σχετικά ΦΕΚ. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4369/2016, που τροποποιεί τα άρθρα 80,82 και 83 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007), δεν απαιτείται πλέον η προηγούμενη αναγνώριση συνάφειας του Μεταπτυχιακού τίτλου, αλλά αρκεί η κατάθεση του σχετικού τίτλου στην Υπηρεσία με αίτηση του υπαλλήλου, για τα οφέλη της βαθμολογικής κατάταξης και προαγωγής (ή πλεονάζοντος χρόνου). Υπόδειγμα σχετικής αίτησης βρίσκεται ως επισυναπτόμενο.
Β. Ειδικά για τους αποφοίτους των πολυτεχνικών σχολών του εξωτερικού θα πρέπει να κατατεθεί και η πράξη αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών που κατέχουν από το ΔΟΑΤΑΠ (π. ΔΙΚΑΤΣΑ) μαζί με τη διαπιστωτική απόφαση υπαγωγής του τμήματος στο οποίο αναφέρεται η ισοτιμία  και η αντιστοίχιση του (συνήθως τμημάτων του ΕΜΠ). Για τις περιπτώσεις αυτές έχει απευθυνθεί ερώτημα από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά. Από την πρώτη στιγμή θέση μας είναι ότι εφόσον υπάρχει ισοτιμία και αντιστοιχία με τα Ελληνικά Πολυτεχνεία είναι αυτονόητη η επέκταση του Μάστερ και σε αυτούς τους συναδέλφους.
Γ. Όσον αφορά τις Σχολές και τα Τμήματα που απουσιάζουν από τις μέχρι στιγμής διαπιστωτικές πράξεις, οφείλει το Υπουργείο Παιδείας που τις εκδίδει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην έκδοση τους. Ενημερώνουμε πάντως ότι στις 4/2/2019 εκδόθηκε το ΦΕΚ Β’ 204/2019 με τις διαπιστωτικές αποφάσεις του Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την υπαγωγή των Τμημάτων ΗΜ&ΜΥ και Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ καθώς και των Μηχανικών Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οπότε ως κύρια εκκρεμότητα παραμένουν οι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΑΠΘ.
Δ. Όσον αφορά τη μοριοδότηση των Ιntergrated Master, θέσαμε το θέμα στο αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ώστε να υπάρξει μια πιο ισότιμη σχέση μεταξύ των διάφορων Μεταπτυχιακών τίτλων. Σε ενδεχόμενη τροποποίηση του Ν.4369/16 υπήρχε δέσμευση ότι θα εξεταστεί και το θέμα αυτό.
Ε.  Τέλος ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι έχουμε αποστείλει σε όλους τους εμπλεκόμενους Υπουργούς Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Μισθολογική Αναγνώριση του Intergrated Master. H «επιβάρυνση» που προκαλεί στον προϋπολογισμό είναι ελάχιστη και επιμένουμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη της κυβέρνησης να δώσει άμεσα νομοθετική λύση για το θέμα αυτό. Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να αρνείται να μας συναντήσει και να συζητήσει μαζί μας και την άρνηση του αυτή τη χρεώνεται ολόκληρη η κυβέρνηση.

http://www.emdydas.gr/news-po/2314-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-intergrated-master-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82.html


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΕΙ    ΤΜΗΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ    
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(ΦΕΚ: 3524/B΄/21-08-18)
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΗΜ&ΜΗΥ
(ΦΕΚ Β’ 204/2019)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΦΕΚ Β’ 204/2019)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ    
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ    
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ    
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΦΕΚ: 3900Β΄/7-9-18)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΦΕΚ: 3900Β΄/7-9-18)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΦΕΚ: 3987/B'/14-09-18)


14/2/19

Ενημέρωση για την καταβολή του πόρου 6ο/οο

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  14/2/2019
Αρ. Πρωτ. : 7701                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών)

Θέμα :  Ενημέρωση και αποδεικτικά καταβολών του πόρου 6ο/οο

Συνάδελφοι
     Σε συνέχεια προηγούμενου μας εγγράφου ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσωΕΑΠ και με χρήση των κωδικών μας του TaxisNet έχει αναρτηθεί στο μήνα Οκτώβρη του 2018 αποδεικτικό καταβολής του πόρου 6ο/οο για το πρώτο δίμηνο του 2018 και στο μήνα Νοέμβρη για τα επόμενα 4 δίμηνα. Το αποδεικτικό του Νοέμβρη έχει ως εξής και αποτυπώνει τις κρατήσεις που γίνονται στον πόρο.
Είδος
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ πληρ. 13 επομένου
Φορέας
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΦΜ Φορέα
090002260
Επώνυμο

Όνομα

ΑΦΜ

ΑΜΜ

ΑΜΚΑ

ΑΔΤ

Κατηγορία
Βαθμός-ΜΚ
ΑΝΕΥ
Χωρίς Βαθμό
Ασφαλισμένος

Τράπεζα
IBAN


ΑΠΟΔΟΧΕΣ 11ου του 2018 από 01/11/2018 έως 30/11/2018
Μικτές αποδοχές
Λοιπές αποζημιώσεις
174,00
Σύνολο αποδοχών:
174,00
Κρατήσεις
Φόρος Αυτοτελής
34,80
Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου
1,04
Λοιπά τέλη χαρτοσήμου
5,22
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
43,32
Σύνολο κρατήσεων:
84,38

Ημερομηνία καταβολής 13-12-2018
89,62 €
Πληρωτέο ποσό
89,62 €

Οι διαδικασίες καταβολής της 6ης δόσης του 2018 καθυστερούν γιατί υπάρχει κώλυμα στη λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης του πόρου λόγω ανάγκης αντικατάστασης Υπηρεσιακών μελών της. Κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί στις 12 Μαρτίου. Το μεικτό ποσό θα είναι περίπου  75 € ανά συνάδελφο.
Ενημερώνουμε τέλος ότι σε σχέση με τα αναδρομικά του κατηργημένου πόρου και μετά από τη σχετική Εξουσιοδότηση που δόθηκε το Νοέμβρη πιέζουμε ώστε να εκδοθεί σύντομα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την απόδοση μέρους του στους δικαιούχους μηχανικούς.

http://www.emdydas.gr/news-po/2311-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85-6%E2%80%B0.html