Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

20/2/19

Σχετικά με το Ερωτηματολόγιο της Επιτροπής Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                                             
Αθήνα,  20/2/2019
Αρ. Πρωτ. : 7708                                    
Προς :    Επιτροπή Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας
Κοιν :    1. Α' βάθμιες Ενώσεις.
              2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

Θέμα : Σχετικά με το Ερωτηματολόγιο της Επιτροπής.

Όπως γνωρίζετε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη 19 Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλη τη χώρα και καλύπτει πάνω από 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στα Υπουργεία, στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης (OTA A' & B' Βαθμού) και στα ΝΠΔΔ. Με το παρόν θέλουμε να σας ζητήσουμε συνάντηση σχετικά με το Ερωτηματολόγιο το οποίο έχετε αποστείλει στις Υπηρεσίες προς συμπλήρωση.
Το ερωτηματολόγιο συνεχίζει την ίδια ακριβώς λανθασμένη και αντιεπιστημονική λογική που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα:
1.    Καλεί τις Υπηρεσίες να το συμπληρώσουν ανά ειδικότητα (βάσει των Οργανογραμμάτων) και όχι ανά χώρο εργασίας, όπως θα έπρεπε.
2.    Για άλλη μια φορά περιορίζεται σε όσους είναι ήδη δικαιούχοι, εξαιρώντας τις ειδικότητες όπως οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν ήδη αποκλειστεί «λόγω ειδικότητας».
Ως Ομοσπονδία διεκδικούμε την αναγκαιότητα ένταξης και των Διπλωματούχων Μηχανικών στην κατηγορία Α’ των δικαιούχων ανθυγιεινού επιδόματος, καθώς μέχρι σήμερα οι μηχανικοί λόγω ειδικότητας στις περισσότερες περιπτώσεις αποκλείονταν από τη χορήγηση του, παρά το γεγονός ότι εργάζονται σε σχετικούς χώρους. Μοναδικό και επιστημονικά σωστό κριτήριο πρέπει να είναι η επικινδυνότητα του χώρου και όχι η ειδικότητα του Υπαλλήλου, όπως τεκμηριωμένα έχουμε παρουσιάσει με τα υπ' αριθμ. 7426/17-7-2018 και  υπ' αριθμ. 7358/26-4-2018 έγγραφα μας, τα οποία και επισυνάπτουμε.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
         

http://www.emdydas.gr/news-po/2318-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82.html