Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

18/2/19

Κρατήσεις υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης στην Προσωπική ΔιαφοράΠ.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                               
                                                   Αθήνα,  18/2/2019
Αρ. Πρωτ.:  7706       
 Προς:    Α' βάθμιες Ενώσεις           
(για ενημέρωση των μελών)

                               
Θέμα: Κρατήσεις υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης στην Προσωπική Διαφορά.


Συνάδελφοι/σες
Ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στην ενότητα Ανακοινώσεις (https://www.minfin.gr/web/31511/sychnes-eroteseis/-/asset_publisher/ocH5I7eSpUjQ/content/anakoinoseis) έχει αναρτηθεί στις 16/11/2018 η παρακάτω ανακοίνωση:
“Από 01/07/2018 δεν γίνεται κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στην προσωπική διαφορά παράγραφος Γ και Δ. Δείτε εδώ"
Με παραπομπή σε Έγγραφο (Φ10042/νηθ.13567/329 ) του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Παράγραφο Δ του οποίου αναφέρει:
«Δ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, διευκρινίζεται ειδικά για τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης και στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας (αρ. 41 του ν. 4387/2016), ότι αυτές υπολογίζονται από τον επόμενο μήνα κοινοποίησης της παρούσας εγκυκλίου επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών".
Οπότε σε συνδυασμό με την εγκύκλιο με ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ η οποία αναγράφει :
"Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 (παρ. 1) του ν. 4354/2015 δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών".
Συνάγεται ότι, από 1/7/2018, όπως ακριβώς αναφέρει και το Υπ. Οικονομικών στην ιστοσελίδα του,  δεν γίνεται κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στην προσωπική διαφορά.
Όσον αφορά την αλλαγή του ασφαλιστέου μισθού στο Εφάπαξ, που πρόσφατα νομοθετήθηκε, είμαστε σε αναμονή έκδοσης σχετικής Εγκυκλίου.

http://www.emdydas.gr/news-po/2315-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC.html