Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

27/4/17

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 25 Θεσσαλονίκη 24/04/2017


Προς: 1. Υπηρεσίες που υπηρετούν μέλη μας
   2. ΤΕΕ/ΤΚΜ
Κοιν.: ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ & site
    ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ. blog


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ) καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 στις 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 1ος όροφος της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη.


Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία (άρθρο 8 του καταστατικού), θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών, χωρίς νέα πρόσκληση η


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 π.μ.
στον 1ο  όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


1. α) Διοικητικός απολογισμός Μάιος 2016 – Απρίλιος 2017
β) Οικονομικός απολογισμός Μάιος 2016 – Απρίλιος 2017
γ) Έγκριση διοικητικού απολογισμού
δ) Έγκριση οικονομικού απολογισμού
2. Έγκριση προϋπολογισμού
3. Ενημέρωση από το Προεδρείο της Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ, τον αντιπρόεδρο Κ. Σάσσαλο και τον ΓΓ Δ. Πετρόπουλο, για τα τρέχοντα θέματα.


Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.


Η Γεν. Γραμματέας
signa_Kristina.png
Ο Πρόεδρος
signaIT.png
   Κριστίνα Μακνέα     ιωάννης τσιωνάς

25/4/17

Δείτε την ημερίδα για το ασφαλιστικό


Δείτε το βίντεο από την ημερίδα για το ασφαλιστικό που διοργανώθηκε από την ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ με ομιλητές τους Κ. Μακέδο και Π. Μούζιο στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 3/4/2017.