Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

19/12/16

Υποβάθμιση του ρόλου των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων

Αρ. Πρωτ. Οικ 29 Θεσσαλονίκη, 14/12/2016


Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη
( Φαξ: 210 6969701, secmin@ypen.gr)
Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σωκράτη
Φάμελλο ( Φαξ 210 6969704, yper@ypen.gr )
Βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
κ. Νικήτα Φραγκισκάκη
(φαξ 2310422590, sg@damt.gov.gr )
Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
κ. Απόστολο Τζιτζικώστα
(φαξ 2313319752, rper@pkm.gov.gr )
Πρόεδρο ΠΕΔ ΚΜ κ. Λάζαρο Κυρίζογλου
(φαξ 2310-502170, ped_km@otenet.gr )
Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρι Μπίλλια (φαξ 2310883161,
grproedrou-tkmm@central.tee.gr )
ΜΜΕ


Θέμα: Υποβάθμιση του ρόλου των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων μέσω του υπό ψήφιση νομοσχεδίου “Χωροταξικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη”

Εν αναμονή της κατάθεσης στη Βουλή του σχεδίου νόμου με τίτλο “Χωροταξικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη” με αντικείμενο το νέο πλαίσιο χωροταξικού, ρυθμιστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων διοικήσεων παραμένει υποβαθμισμένος και μετά τη διαβούλευση που έληξε στις 18/11/2016. Αναμενόμενο αποτέλεσμα της συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο είναι οι καθυστερήσεις των εγκρίσεων. Σημαντικότερο όμως είναι ότι οι περιφερειακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις δεν έχουν ουσιαστική δυνατότητα να ορίζουν το χώρο αρμοδιότητας τους, παρά μόνο να παρέχουν “άποψη” εντός 2 μηνών. Στην περίπτωση που καθυστερήσουν η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη γνώμη τους.

Η άποψη της Ένωσης μας είναι ότι ο Εθνικός Σχεδιασμός πρέπει να γίνεται σε επίπεδο Υπουργείου, ο περιφερειακός σε επίπεδο Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το Υπουργείο να ελέγχει το τυπικό της διαδικασίας και την εναρμόνιση των σχεδίων με τον Εθνικό σχεδιασμό και των όμορων περιφερειών, ενώ ο Τοπικός σχεδιασμός πρέπει να γίνεται από τους δήμους με επίβλεψη για το τυπικό της διαδικασίας και την εναρμόνιση των σχεδίων με τον Περιφερειακό σχεδιασμό και το σχεδιασμό των όμορων δήμων.

Σε αυτά τα πλαίσια ο ιδιαίτερος ρόλος της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζεται στο άρθρο 6§8 εδάφιο γ, όπου διατηρείται η πανομοιότυπη διατύπωση με τον Ν.4269/2014, δηλαδή η ενσωμάτωση στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας των ισχυουσών (του 1985) κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και μια γενικόλογη διατύπωση για τον μητροπολιτικό ρόλο της. Υπενθυμίζουμε εδώ την αναιτιολόγητη απόσυρση του Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης την ημέρα της συζήτησής του στη Βουλή μαζί με το Ρυθμιστικό της Αθήνας, τον Ιούλιο του 2014 από την τότε κυβέρνηση και μάλιστα εν αγνοία (!) του τότε υπουργού ο οποίος συμμετείχε σε διαβουλεύσεις για αυτό την ίδια την ημέρα της απόσυρσης.

Κανένα μοντέλο Μητροπολιτικής διακυβέρνησης δεν μπορεί να υφίσταται και να εφαρμοσθεί, χωρίς να διέπεται από το σχετικό Ρυθμιστικό Σχέδιο της περιοχής αναφοράς του. Η κατάσταση με τα χωροταξικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακά, αναπτυξιακά σχέδια χωρίς ενιαίο συνολικό σχεδιασμό, καθιστά σχεδόν αδύνατη την διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος με μόνες ωφελημένες τις ποικιλώνυμες επιμέρους επιδιώξεις. Απαιτείται λοιπόν από τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών η αναγνώριση του ρόλου των περιφερειακών και τοπικών θεσμών διοίκησης, η επαναφορά του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και η ενίσχυση του φορέα εφαρμογής του, για την δρομολόγηση ενός μοντέλου Μητροπολιτικής διακυβέρνησης της περιοχής και την αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας διοίκησης.

για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας Κριστίνα Μακνέα
Ο Πρόεδρος ιωάννης τσιωνάς