Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

30/6/20

Επιστροφή Ασφαλιστικών Κρατήσεων σε Μηχανικούς του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.

Επιστροφή Ασφαλιστικών Κρατήσεων σε Μηχανικούς του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.

Όχι στην κατάργηση των τεσσάρων ΕΥΔΕ -όχι στη μεταφορά σε Α.Ε.

Όχι στην κατάργηση των τεσσάρων ΕΥΔΕ -όχι στη μεταφορά σε Α.Ε.

Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλων κινητικότητας 2018 & 2019

Υπ. Εσωτερικών:Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας - Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλων κινητικότητας 2018 & 2019

Προγραμματισμός Κλαδικών Κινητοποιήσεων

Προγραμματισμός Κλαδικών Κινητοποιήσεων ενάντια στις γενικευμένες ιδιωτικοποιήσεις και την απαξίωση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών.

Επιστροφή Ασφαλιστικών Κρατήσεων σε Μηχανικούς

Επιστροφή Ασφαλιστικών Κρατήσεων σε Μηχανικούς του Υπ. Υποδομών και του Δήμου Αγρινίου.

προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων

Εναρμόνιση του Οργανισμού του Γεν. Νοσοκ. Βόλου (Αχιλλοπούλειο) με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων.

Οδηγίες υποβολής αιτήσεων κατασκηνώσεων 2020

Οδηγίες υποβολής αιτήσεων κατασκηνώσεων 2020

διαδοχική ασφάλιση του μη παράλληλου χρόνου και το άρθρο 36 Α

Υπόμνημα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σχετικά με τη διαδοχική ασφάλιση του μη παράλληλου χρόνου και το άρθρο 36 Α

Περιστατικό στο Δήμο Ρόδου μεταξύ διοίκησης και μηχανικούς

Περιστατικό στη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ρόδου.

Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας

Υπ. Εργασίας : Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας και απεικόνιση στην ΑΠΔ Δημόσιου Τομέα των ασφαλιστικών εισφορών.

Δελτίο Τύπου - ''για την έκδοση 100.000 οικοδομικών αδειών από το e-adeies του ΤΕΕ''

Δελτίο Τύπου - ''για την έκδοση 100.000 οικοδομικών αδειών από το e-adeies του ΤΕΕ''