Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

15/6/20

Πόρος και Φορολογικές Δηλώσεις

 Πόρος και Φορολογικές Δηλώσεις

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 8208 Αθήνα, 12-6-2020
 

Προς: Α’ βάθμιες Ενώσεις
(για ενημέρωση των μελών)
 

Θέμα: Πόρος και Φορολογικές Δηλώσεις
 

Συνάδελφοι/σες
Σας ενημερώνουμε ότι στις Φορολογικές Δηλώσεις μας του έτους 2019 τα ποσά που πιστώθηκαν για τον πόρο 6‰ στους λογαριασμούς μας έχουν ήδη προσυμπληρωθεί από το TAXIS στους κωδικούς 301 ή 302 “Άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κλπ. (εκτός περιπτ. 2, 3)” ως εξής:
ΑΦΜ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
090002260
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λοιπά αποδοχών
ΧΧΧ
ΧΧΧ
ΧΧΧ
0,00
Επίσης ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 11/5/2020 συνεδρίασε η Επιτροπή Διαχείρισης του Πόρου 6‰ και μεταξύ άλλων αποφάσισε την καταβολή των κάτωθι μεικτών ποσών:
130 € για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019
40 € για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020
75 € για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2020
Υπενθυμίζουμε ότι από τα ποσά αυτά παρακρατείται 20 % φόρος και η αναλογούσα (1/6 για κάθε δίμηνο) συνδρομή του ΤΕΕ. Επικρατέστερη ημερομηνία καταβολής από το ΤΕΕ είναι αυτή της 12/7/2020.
Όσον αφορά το αποθεματικό η Διαχειριστική Επιτροπή Αποθεματικού του πόρου βρίσκεται σε αλληλογραφία με διάφορες Υπηρεσίες για την αναζήτηση των στοιχείων συνταξιοδότησης – αποχώρησης συναδέλφων μας. Όπως είναι κατανοητό η πανδημία έχει επηρεάσει την ταχύτητα ανταπόκρισης των Υπηρεσιών. Υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ για το 2020 για την καταβολή 20 εκατ. εντός του έτους, με
την προϋπόθεση ολοκλήρωσης του Μητρώου Δικαιούχων. Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ συνέχιζε και συνεχίζει να πιέζει και να ενημερώνει προς κάθε κατεύθυνση ώστε το θέμα να επιλυθεί το συντομότερο.