Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

13/3/19

Ενημέρωση για τον πόρο 6‰

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                                                                 Αθήνα,  13/3/2019
Αρ. Πρωτ. : 7736                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα :  Ενημέρωση για τον πόρο 6ο/οο

Συνάδελφοι
Σε συνέχεια του από 14/2 εγγράφου μας, ενημερώνουμε ότι κατόπιν αλλαγών στη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του πόρου λόγω ανάγκης αντικατάστασης Υπηρεσιακών μελών της, αυτή τελικά συνεδρίασε στις 7/3/2019. Η επιτροπή, μεταξύ άλλων, αποφάσισε την καταβολή για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 ποσού πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (596.848,00 €) στους δικαιούχους του πόρου 6‰ καθώς και συμπληρωματικές καταβολές για τα προηγούμενα δίμηνα σε δικαιούχους του πόρου. Το ΤΕΕ δεσμεύθηκε ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για τη διόρθωση των λάθος παρακρατήσεων των εισφορών του για το 2018. Η καταβολή –εκτός απροόπτου- θα γίνει στις 12/4/2019.  Για το πρώτο δίμηνο του 2019 θα ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.

http://www.emdydas.gr/news-po/2346-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF-6%E2%80%B0.html