Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

30/1/20

Συνάντηση Συνταξιούχων και υπό συνταξιοδότηση συναδέλφων

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr             
                                                                                                                                         
Αθήνα, 28-1-2020
Αρ. Πρωτ. : 8061
                       
Προς:  
                                       1. Α βάθμιες Ενώσεις (κοινοποίηση στα μέλη μας)
2. ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Θέμα: Συνάντηση Συνταξιούχων και υπό συνταξιοδότηση συναδέλφων.


          Συνάδελφοι/σες
Σε συνέχεια προηγούμενων μας συναντήσεων  αλλά και σειρά παρεμβάσεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σχετικά με τις διαδικασίες αλλά και τα προβλήματα του Ασφαλιστικού, καλούμε όλους τους συναδέλφους υπό αναμονή συνταξιοδότησης με το Ν.4387/16 σε συνάντηση στα γραφεία της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ την Τετάρτη 5/2/2020 και ώρα 11:30πμ.
Τριάμισι χρόνια μετά το Ν.4387/16 (13-5-2016) και εν όψει του νέου αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου που έχει ήδη δοθεί για διαβούλευση ουδείς συνάδελφος διπλοασφαλισμένος (ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο) έχει πάρει οριστική σύνταξη, οι δε προσωρινές ανέρχονται σε ύψος κάτω από το όριο επιβίωσης. Παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ απέτρεψαν τις χειρότερες εξελίξεις, τα πολλαπλά όμως προβλήματα συνεχίζουν και επιτείνονται.         Για το λόγο αυτό, καλούμε όλους τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το θέμα να παραβρεθούν στην συνάντηση και επικοινωνήσουν μέσω email με την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.