Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

10/1/20

Μερική διόρθωση λανθασμένων εισφορών ΕΤΕΑΕΠ

Μερική διόρθωση λανθασμένων εισφορών ΕΤΕΑΕΠ

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.: 8038                                                      Αθήνα,   10/1/2020

                Προς:     Δ/κτη ΕΤΕΑΕΠ
                               κ. Κωνσταντίνου  Ευάγγελο
                 Κοιν.:  1.  Συμβουλευτική Επιτροπή   Επιστημόνων ΕΦΚΑ
                        2.  Πρόεδρο και ΔΕ του ΤΕΕ.         


Θέμα:  Μερική διόρθωση λανθασμένων εισφορών ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό και Εφάπαξ) σε Μισθωτούς   Δημόσιους Υπάλληλους Μηχανικούς.


        Κύριε Διοικητά
        Επανερχόμαστε σε συνέχεια της συνάντησης μας καθώς και προηγούμενων εγγράφων μας, σχετικά με τα εσφαλμένα ειδοποιητήρια εισφορών Εφάπαξ και Επικουρικού Μη Μισθωτού σε Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς με αποκλειστικά μισθωτή απασχόληση που είχαν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΤΕΑΕΠ.
        Όπως είχατε δεσμευθεί οι αναρτήσεις αυτές σε μεγάλο βαθμό διορθώθηκαν με τις πρόσφατες εκκαθαρίσεις εισφορών, παραμένουν όμως κάποια σφάλματα, όπως έχουμε επιβεβαιώσει από πολλούς συναδέλφους μας. Συγκεκριμένα εμφανίζεται υπόλοιπο ασφαλιστικής οφειλής μονάχα για τον 10/2018 ύψους 64,47 €.
        Σας καλούμε να συμβάλλετε ώστε να αποκατασταθεί και αυτό το τελευταίο σφάλμα και να βρεθεί μηχανισμός ώστε οι μισθωτοί μηχανικοί -που δεν έχουν ανοικτά βιβλία στην Εφορία- με μόνιμο τρόπο να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ.  
        Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.