Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

19/1/21

Ενημέρωση για το αποθεματικό του πόρου

Ενημέρωση για το αποθεματικό του πόρου  .pdf

                                                ΦΕΚ Β΄ / 6023-31-12-2020  .pdf

 Αρ. Β/7/οικοθ.54461/3029 (3) 2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β/7/οικοθ. 25141/2355/3.06.2019 (Β’ 2276) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.41089/3624/3-10-2019 (Β’ 3841) κοινή υπουργική απόφαση . ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ