Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

19/11/08

2η συνεδρίαση Δ.Σ.

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310-299275, Fax: 2310-243273
e-mail: emdydas@otenet.gr

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 68

Θεσσαλονίκη 19/5/2008

Προς: Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

1. Χρ. Μακρής
2. Κ. Αραβίδου
3. Η. Ζηκοπούλου
4. Ο. Ζηκοπούλου
5. Χ. Λέτσας
6. Γ. Μανασσής
7. Μ. Μαργαριτόπουλος
8. Λ. Φουντουλίδου
9. Γ. Χρίστογλου


Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Καλείσθε στην 2η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22/05/2008 με θέμα ημερήσιας διάταξης: 1. Συγκρότηση Δ.Σ. 2. Τρέχοντα θέματα Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη.


Για το Δ.Σ.
Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος
Χρήστος Κασ. Μακρής, Αγρον. - Τοπογράφος Μηχανικός