Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

29/4/16

Σύνθεση ΔΣ

Αρ. Πρωτ. Οικ. 11 Θεσσαλονίκη, 25/04/2015
ΠΡΟΣ: Μέλη, ΠΟ, Τεχνογράφημα, Υπηρεσίες
Θέμα: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Στις 24-04-2016 έγινε η συγκρότηση του νέου ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές. Η σύνθεση έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΝΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΡΟΥΔΗ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΚΝΕΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ
ΜΕΛΟΣ
ΜΑΙΡΗ ΑΠΕΣΣΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ


για το Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας
Κριστίνα Μακνέα
Ο Πρόεδρος
ιωάννης τσιωνᾶς