Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

7/5/12

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΑρ.Πρωτ.: Οικ. 24

Θεσσαλονίκη  26/04/2012


Προς:

Κοιν.:
1.    Υπηρεσίες που υπηρετούν τα μέλη μας
2.    ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
ü  Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ site
ü  ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μ. blog

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 10 Μαΐου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων, 1ος όροφος της τέως 3ης ΠΥΔΕ – Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη.
Επειδή βάσει του καταστατικού απαιτείται απαρτία του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει έλλειψη απαρτίας.
Κατόπιν αυτού καλούνται τα μέλη σε επαναληπτική

Τακτική Εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση
την ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2012
και ώρα 10:30 π.μ.
στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη
η οποία θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.    α)  Διοικητικός απολογισμός 2011 (Ιούνιος 2011 – Μάιος 2012)
β)  Οικονομικός απολογισμός 2011 (Μάιος 2011 – Μάιος 2012)
γ)  Έγκριση διοικητικού απολογισμού 2011
δ)  Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2011
2.    Έγκριση προϋπολογισμού 2012 (Μάιος 2012 – Φεβρουάριος 2013)
3.    Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
4.    Ενημερώσεις –Τακτοποίηση Μητρώου Μελών

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου