Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

24/4/13

Μέλη μας με ποινικές και πειθαρχικές διώξεις

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε υλοποίηση της απόφασης του για στήριξη μηχανικών του Δημοσίου συλλέγει περιπτώσεςς δημοσίων υπαλλήλων μηχανικών που αντιμετωπίζουν ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις με κίνδυνο τη θέση τους σε αργία. Η ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ σε συνεργασία με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προωθεί τις περιπτώσεις αυτές στο ΤΕΕ. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε μία παρόμοια κατάσταση αποστείλετε μας πληροφορίες για να τις προωθήσουμε ανάλογα.