Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

11/3/13

Διαγωνισμός σήματος για την Ειδική Ομάδα Δράσης

Ανακοινώνεται διαγωνισμός για το λογότυπο/σήμα της Ειδικής Ομάδας Δράσης της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ. H ομάδα έχει ιδρυθεί με σκοπό την υλοποίηση επικοινωνιακών και ακτιβιστικών δράσεων για τους σκοπούς της ΕΜΔΥΔΑΣ. Χρηματική αμοιβή δεν προβλέπεται. Το λογότυπο που θα επιλεγεί από την Ομάδα και θα εγκριθεί από το ΔΣ θα χρησιμοποιείται στο υλικό και στις δράσεις της ομάδας. Μπορεί να βασίζεται ή να αποτελεί παραλλαγή του γνωστού λογότυπου της ΕΜΔΥΔΑΣ και να παραπέμπει σε δράση. Αρχιτέκτονες και μη, πιάστε τους ραπιδογράφους ή το CAD σας και σχεδιάστε.
Περιγραφή αντικειμένου. Το λογότυπο θα πρέπει να περιέχει τις λέξεις ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ. Η φράση ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ μπορεί να είναι με μικρότερα στοιχεία. Πρέπει να μπορεί να σμικρυνθεί έως το μέγεθος 180 Χ 180 εικονοστοιχεία (pixel) και να παραμένει αναγνωρίσιμη, έστω και με αφαίρεση τμήματος ή όλου του κειμένου.