Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

8/2/18

Έγγραφο για εναρμόνιση του Οργανισμού του ΕΦΕΤ με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων


https://www.emdydas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:2018-02-08-09-26-14&catid=1:news-po-emdydas&Itemid=23