Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

12/2/20

Εξώδικη Γνωστοποίηση Απεργίας - Αποχής από ΜηΜΕΔ και Επιτροπές

Εξώδικη Γνωστοποίηση Απεργίας - Αποχής από ΜηΜΕΔ και Επιτροπές

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) καθώς και από το σύνολο των Τεχνικών Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν Διπλ. Μηχανικοί του Δημοσίου (Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ,  Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων του Ν4412/16, Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών, Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων) από 17 Φεβρουαρίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020  καταρχάς και ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει χρονική επέκταση.
  2. Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας για την Πέμπτη 19 Μάρτη από την Έναρξη του ωραρίου έως τις 12μμ


ΠΡΟΣ
1.    Υπουργό Εσωτερικών (κοινοποιούμενη και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,  στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και στο σύνολο των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. )
2.    Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (κοινοποιούμενη και στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και Οργανισμούς ).
3.    Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών (κοινοποιούμενη και στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και Οργανισμούς ).

                                                       **************

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ  και στους παρακάτω Υπουργούς καθώς και στα ΝΠΔΔ και Οργανισμούς ευθύνης τους.


1.      Υπουργείο Οικονομικών
2.      Υπουργείο Εξωτερικών
3.      Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
4.      Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
5.      Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
6.      Υπουργείο Υγείας
7.      Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
8.      Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
9.      Υπουργείο Δικαιοσύνης
10 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
11. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
13. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
14. Υπουργείο Τουρισμού
15. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
16. Κεντρική Ένωση Δήμων  Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
       
Λαμβάνοντας υπόψη (α) την απόφαση του 18ου Τακτικού μας Συνεδρίου που θέτει το σύνολο των αιτημάτων του Κλάδου (οικονομικά – θεσμικά - ασφαλιστικά), (β) την ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ της 13/12/2019 και (γ) την απόφαση του ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 31/1/2020 και ενόψει της κατάθεσης Σχεδίου Νόμου του Υπ. Εσωτερικών που εκχωρεί αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας σε «Αναπτυξιακές Εταιρίες», αλλά και την εκφρασμένη πρόθεση ανάθεσης και της Επίβλεψης των Δημοσίων Έργων σε Μητρώο Ιδιωτών, εκκινούμε κινητοποιήσεις με βασικά αιτήματα:
  • Τις Προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες
  • Την Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους
  • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών
  • Τη Νομική Κάλυψη των Διπλωματούχων Μηχανικών
Και αποφασίζουμε:

  1. Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) καθώς και από το σύνολο των Τεχνικών Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν Διπλ. Μηχανικοί του Δημοσίου (Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ,  Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, Επιτροπές εξέτασης ενστάσεων του Ν4412/16, Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών, Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων) από 17 Φεβρουαρίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020  καταρχάς και ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει χρονική επέκταση.
  2. Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας για την Πέμπτη 19 Μάρτη από την Έναρξη του ωραρίου έως τις 12μμ

Παράλληλα επισημαίνουμε ότι για το διάστημα από 17/02/2020 μέχρι και 20/03/2020,  οι Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και απλή ανακοίνωση στην περιοχή ευθύνης τους, να πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις εάν κρίνουν σκόπιμο, να αποκλείσουν  τη  λειτουργία Πολεοδομικών Γραφείων, Συμβουλίων Δημοσίων Έργων  κλπ. 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να αντιγράψει αυτή στην έκθεση  επίδοσης.           
Αθήνα,   10/ 02 /2020