Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

18/2/20

Ενημέρωση από το ΔΗΜΟ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Οι μάχες δίνονται σε τοπικό επίπεδο. Η ΕΜΔΥΔΑΣ θα παρέμβει όταν ζητηθεί από τα μέλη της. Ο Δήμος Προποντίδας πρέπει να συμμορφωθεί με τη Νομοθεσία του 2017 (με τις ασφαλιστικές κρατήσεις των μηχανικών). Τα δε αναδρομικά, που λανθασμένα κρατήθηκαν από τις υπηρεσίες, ελπίζουμε να αποδοθούν από τις οικονομικές υπηρεσίες και όχι να ξαποστειλουν, τους ενδιαφερόμενους μηχσνικους να τα ζητήσουν μόνοι τους από το ΤΣΜΕΔΕ (όπως ακούγεται).