Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

17/5/20

Προτάσεις για τον 4412/16

Δύο προτάσεις (αρχικές και συμπληρωματικές) της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ για τον Ν. 4412/16, προς την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, εν όψη της τροποποίησής του.