Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

8/5/20

Επιστολή προς τον Υπουργό σχετικά με την λειτουργία των Ε.Υ.Δ.Ε.

Λειτουργία των Ε.Υ.Δ.Ε.

 
Αρ. Πρωτ.: 8168 Αθήνα, 8/5/2020
 
Προς: 1. Υπουργό Υποδομών
κ. Καραμανλή Κων.
2. Γενικό Γραμματέα
κ. Καραγιάννη Γιώργο
Κοιν: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
2. Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
 
Θέμα: Λειτουργία των Ε.Υ.Δ.Ε.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ , κ. Γεν. Γραμματέα,
Απευθυνόμαστε σε εσάς, σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης, σχετικά με τα ζητήματα που έχουν ανακύψει γύρω από το μέλλον τη λειτουργία των διαφόρων κατά τόπους ΕΥΔΕ και ειδικά της Κρήτης. Έχουν περάσει ήδη 3 έτη από την σύσταση της ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων με το ΠΔ 123/2017, 2 έτη από την μετάθεση 8 υπαλλήλων στην ΕΥΔΕ αυτή, 8 μήνες από την τοποθέτηση σε αυτή άλλων 2 υπαλλήλων και δέκα από τον ορισμό Προϊσταμένου. Όμως ακόμη δεν έχει επιλυθεί το θέμα της στέγασης, του εξοπλισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της παρ' ότι έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι. Επίσης δεν έχει επιλυθεί το θέμα των λειτουργικών εξόδων, ενώ τη στιγμή αυτή η ΕΥΔΕ επιβλέπει έργο.
Επιπρόσθετα, πληροφορηθήκαμε από τον τύπο, κάπως αιφνιδιαστικά (https://www.cretalive.gr/kriti/ti-syzitise-o-m-boloydakis-me-ton-ypoyrgo-ypodomon ) ότι: “είναι έτοιμη τροπολογία με την οποία ενσωματώνεται στον ΟΑΚ ΑΕ η ΕΥΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσων και ότι θα κατατεθεί και ψηφιστεί πολύ σύντομα, μόλις ολοκληρωθεί η νομοθέτηση των πιο επειγόντων διατάξεων σχετικά με τις
συνέπειες της πανδημίας”. Από τα παραπάνω εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι
παραπάνω καθυστερήσεις στην εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω ΕΥΔΕ έλαβαν
χώρα, γιατί αυτός ο σχεδιασμός υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό.
Πάγια θέση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. είναι ότι οι υποδομές θα πρέπει να
έχουν δημόσιο χαρακτήρα, να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να
σχεδιάζονται και να υλοποιούνται από ισχυρές αναβαθμισμένες δημόσιες
τεχνικές υπηρεσίες. Η θέση μας αυτή στηρίζεται στη διαχρονική μας εμπειρία
από τη λειτουργία εν γένει των Α.Ε. στην παραγωγή δημοσίων έργων και
μελετών, η οποία καταμαρτυρεί ότι λειτουργούν με αμφισβητούμενη διαφάνεια,
έξω από το δημόσιο λογιστικό έλεγχο, με ειδικό προνομιακό νομοθετικό πλαίσιο
παραγωγής των έργων - μελετών, στοιχίζοντας πανάκριβα στον ελληνικό λαό με
υπέρογκα λειτουργικά έξοδα και αυξημένο κόστος των έργων. Ενδεικτικά να
αναφέρουμε ότι τον Ιούνιο του 2019, δημοσιεύθηκε η προσωρινή έκθεση
διαχειριστικού ελέγχου από κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με
την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στον Ο.Α.Κ. που ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ
για την περίοδο λειτουργίας των πρώην Οργανισμών Ανάπτυξης Ανατολικής και
Δυτικής Κρήτης (2004-2012) αλλά και κατά την περίοδο λειτουργίας του
Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (2013-2015).
Ως ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων της
ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων, οι οποίοι σύμφωνα με υπόμνημά τους αναφέρουν
ότι:
“Από την εμπειρία μας μέχρι σήμερα θεωρούμε ότι η εποπτεία και ο έλεγχος των
μεγάλων έργων θα πρέπει να ασκείται από τον ίδιο τον Υπουργό και Προϊσταμένη
Αρχή των έργων να είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου που διαθέτουν
μεγάλη εμπειρία στα θέματα διαχείρισης.
Έχει αποδειχθεί, σχεδόν για το σύνολο της χώρας ότι τα μεγάλα έργα απαιτούν
την στενή παρακολούθηση από τις απευθείας υπηρεσίες του Υπουργείου
διαφορετικά υπάρχουν κίνδυνοι εμπλοκών που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και
σε απένταξη των έργων με τις όποιες συνέπειες.
Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, θεωρούμε πολύ σημαντικό να σας καταθέσουμε
την άποψή μας η οποία είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία
λειτουργίας της ΕΥΔΕ/Κρήτης και Δωδεκανήσων που είναι και ο μόνος τρόπος η
Προϊσταμένη Αρχή να είναι κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, προκειμένου τα
μεγάλα έργα της Κρήτης που έχουν προγραμματισθεί, να εκτελεστούν από
αυτήν.”
Για όλους τους παραπάνω λόγους,
ΖΗΤΑΜΕ:
1. Την διατήρηση της ΕΥΔΕ Κρήτης & Δωδεκανήσων, όπως και του συνόλου
των ΕΥΔΕ
2. Την ενίσχυση του ρόλου τους για την κατασκευή μεγάλων έργων.
3. Να μην προωθηθεί τροπολογία σχετική με συγχώνευση της ΕΥΔΕ Κρήτης &
Δωδεκανήσων στον Ο.Α.Κ. Α.Ε.
4. Να σταματήσει η διαρκής απαξίωση των τεχνικών υπηρεσιών με τη συνεχή
μεταφορά αρμοδιοτήτων σε Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)