Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

31/1/19

Επιχειρούμενη ανάθεση αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης σε «Τεχνικό Σύμβουλο»

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                                Αθήνα, 30-1-2019

Αρ. Πρωτ. :  7670
                                                           Προς:  Περιφερειάρχη Κρήτης κο Αρναουτάκη  

                                                           Κοιν.:  1.  Υπ. Εσωτερικών κο Χαρίτση Αλ.
                                                                      2.  Υπ. Υποδομών κο Σπίρτζη Χρ.
                                                                      3.  ΕΜΔΥΔΑΣ Αν. Κρήτης
                                                                      4.  ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτ. Κρήτης
                                                                      5.  Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

Θέμα: Όχι στην ανάθεση αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης σε «Τεχνικό Σύμβουλο»

Κύριε Περιφερειάρχη
         Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη 19 Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλη τη χώρα και καλύπτει περίπου 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στα Υπουργεία, στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης και στα ΝΠΔΔ.
          Απευθυνόμαστε σε εσάς ώστε να σας εκφράσουμε την έντονη μας αντίθεση στην επιχειρούμενη ανάθεση αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης σε «Τεχνικό Σύμβουλο». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 2.173.787,39 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1.      449.184,12 € για μελέτη κατηγορίας  (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. 271.748,40 € για μελέτη κατηγορίας (09) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
3.      444.388,56 € για μελέτη κατηγορίας (10) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4.      81.524,52 € για μελέτη κατηγορίας (08)ΣΤΑΤΙΚΕΣ
5.      271.748,40 € για μελέτη κατηγορίας (16) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
6.      271.748,40 € για μελέτη κατηγορίας (21) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
7.      55.948,20 € για μελέτη κατηγορίας  (27)  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
8. 19.981,50 € για μελέτη κατηγορίας  (20)  ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ-ΥΔΡΟΓΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
9.     11.988,90 € για μελέτη κατηγορίας  (23) ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
10. 11.988,90 € για μελέτη κατηγορίας (18) ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και 283.537,49 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Η προφανής υποστελέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών -που σε όλα τα επίπεδα έχουμε επισημάνει- δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για την εκχώρηση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων τους (όπως η σύνταξη και ο έλεγχος των σχετικών Μελετών) σε «Τεχνικούς Συμβούλους» και σε διάφορα άλλα σχήματα ιδιωτικοποίησης.
Με συνολικό προϋπολογισμό  2.695.496,36 € μπορούν να προσληφθούν και να επιμορφωθούν δεκάδες Διπλωματούχοι Μηχανικοί για πολλά χρόνια, δεδομένου ότι με την τεράστια μείωση αποδοχών που έχουμε υποστεί, ο μηνιαίος μισθός (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) δεν υπερβαίνει τα 1300-1500€. Η ανάθεση άγνωστων μελετών σε ιδιώτες «Τεχνικούς Συμβούλους» δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα νομιμότητας σε σχέση με τη σύνταξη και τον έλεγχο των μελετών αυτών. Η μέχρι σήμερα εμπειρία των τεχνικών συμβουλών έχει αποδείξει ότι οι ίδιοι δε φέρουν ουδεμία ευθύνη, δεν υπογράφουν και έτσι  πάλι οι συνάδελφοι μηχανικοί του Δημόσιου έχουν το σύνολο των ευθυνών ελέγχου και υπογραφών των όσων προτείνουν οι σύμβουλοι, επιβαρυνόμενοι επιπλέον να παρακολουθούν και τους «Τεχνικούς Συμβούλους». Με αυτή την τακτική κατασπαταλείται Δημόσιο χρήμα σε ασαφούς περιεχόμενου μελέτες.
Σας καλούμε να ανακαλέσετε το διαγωνισμό αυτό και να προωθήσετε τις αναγκαίες προσλήψεις, προμήθεια εξοπλισμού και προγραμμάτων καθώς και επιμόρφωση του προσωπικού ώστε η Υπηρεσία να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της και στην προάσπιση του Δημοσίου συμφέροντος. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και θεωρούμε αναγκαία τη συνεργασία μας για το θέμα.

http://www.emdydas.gr/news-po/2287-%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%B5.html