Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

17/1/19

Αποδεικτικά καταβολών του πόρου 6ο/οο, στο TaxisNet

http://www.emdydas.gr/news-po/2264-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85-6%E2%80%B0.html

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  15/1/2019
Αρ. Πρωτ. : 7646                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα :  Αποδεικτικά καταβολών του πόρου 6ο/οο

Συνάδελφοι
Ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (https://login.gsis.gr/sso/pages/login.jsp) και με χρήση των κωδικών μας του TaxisNet έχει αναρτηθεί στο μήνα Οκτώβρη του 2018 αποδεικτικό καταβολής του πόρου 6ο/οο για το πρώτο δίμηνο του 2018 και σταδιακά θα ανέβει και το επόμενο (για τα επόμενα 4 δίμηνα). Το αποδεικτικό έχει ως εξής και αποτυπώνει τις κρατήσεις που γίνονται στον πόρο.
Είδος
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ πληρ. 13 επομένου
Φορέας
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΦΜ Φορέα
090002260
Επώνυμο
Όνομα
ΑΦΜ
ΑΜΜ
ΑΜΚΑ
ΑΔΤ
Κατηγορία
Βαθμός-ΜΚ
Ασφαλισμένος
Τράπεζα
IBAN

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 9ου του 2018 από 01/09/2018 έως 30/09/2018
Μικτές αποδοχές
Λοιπές αποζημιώσεις
50,00
Σύνολο αποδοχών:
50,00
Κρατήσεις
Φόρος Αυτοτελής
10,00
Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου
0,30
Λοιπά τέλη χαρτοσήμου
1,50
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
11,09
Σύνολο κρατήσεων:
22,89

Ημερομηνία καταβολής 13-11-2018
27,11 €
Πληρωτέο ποσό
27,11 €

Για τις διαδικασίες καταβολής της 6ης δόσης του 2018 θα ενημερώσουμε με επόμενη ανακοίνωση, μιας και αυτές δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.