Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

27/1/19

Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων Απογραφικής Δήλωσης Μελών

     
ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ, ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ "ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ" ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ.

http://www.emdydas.gr/news-po/2276-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD.html

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                           Αθήνα,    25-1-2019

Αρ. Πρωτ.: 7662                                                    Προς:   Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ για                                                                                                  ενημέρωση των μελών.
                                                                            
Θέμα : Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων Απογραφικής Δήλωσης Μελών.

          Συνάδελφοι με το παρόν αναρτούμε Πρότυπη Αίτηση Τροποποίησης Προσωπικών Δεδομένων Μελών των κατά τόπους ΕΜΔΥΔΑΣ, δικαιούχων του πόρου 6‰, ώστε οι μεταβολές αυτές να καταγράφονται με ομοειδή τρόπο και να ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι. Η αίτηση αφορά :
1.    Την αλλαγή του ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού καταβολής του πόρου, σύμφωνα με  επισυναπτόμενο Φ/Α  τραπεζικού λογαριασμού
2.    Την μεταβολή της Υπηρεσιακής κατάστασης Υπαλλήλου σύμφωνα με επισυναπτόμενη Βεβαίωση Υπηρεσιακών Μεταβολών
3.    Την αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Δελτίο Αλλαγής στοιχείων Επικοινωνίας
Η Αίτηση θα κατατίθεται στην Αβάθμια Ένωση στην οποία ανήκει ο συνάδελφος και μέσω αυτής θα ενημερώνεται η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και στη συνέχεια το ΤΕΕ και η Επιτροπή Διαχείρισης του πόρου.