Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

17/11/18

Ενημέρωση για τον πόρο

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  13/11/2018
Αρ. Πρωτ. : 7576                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα :  Πιστώθηκε η πρώτη δόση του πόρου 6‰ στους δικαιούχους.

Συνάδελφοι
Σε συνέχεια του από 5/11/2018 ενημερωτικού μας εγγράφου, ενημερώνουμε ότι χθες Δευτέρα 12/11 το απόγευμα πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ, η πρώτη δόση του πόρου για το πρώτο δίμηνο του 2018 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018). Από τον πόρο παρακρατήθηκε 20% φορολογία καθώς και το 1/6 της ετήσιας συνδρομής μας προς το ΤΕΕ για όσους δεν το είχαμε εξοφλήσει (για το λόγο αυτό σε άλλους είναι 27 € και σε άλλους 38€ καθαρά). Όπως είχαμε ενημερώσει μεγάλο μέρος των προβλημάτων που συναντήσαμε αντιμετωπίστηκε και οι υπόλοιπες εκκρεμότητες θα παραπεμφθούν για επανεξέταση σε επόμενη καταβολή (μεταξύ αυτών και περιπτώσεις που παρακρατήθηκε από το ΤΕΕ συνδρομή που έχει ήδη εξοφληθεί). Η ελάχιστη αυτή επιτυχία του κλάδου μας οφείλεται στους συναδέλφους μας εκείνους που κράτησαν ζωντανές τις Ενώσεις μας, όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Χωρίς τη συνδρομή τους θα είχαμε διαλυθεί και η δυνατότητα διεκδικήσεων για τα τεράστια θέματα του κλάδου μας θα είχε ακυρωθεί οριστικά.
Υπενθυμίζουμε ότι το ύψος του πόρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη δική μας ενεργοποίηση, ώστε να μην υπάρχουν έργα που βαφτίζονται προμήθειες ή υπηρεσίες, έργα που διαφεύγουν του πόρου, υπόλογοι που δεν το παρακρατούν από τους εργολήπτες κατά την πληρωμή των λογαριασμών (φαινόμενα που καθημερινά διαπιστώνουμε).
Ενημερώνουμε τέλος, ότι σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του πόρου αποφασίστηκε η συγκεντρωτική καταβολή του για τα επόμενα τέσσερα δίμηνα (Μάρτιος – Οκτώβρης 2018) στους περίπου 8. 000 δικαιούχους, ως εξής (με εκτιμώμενη ημερομηνία καταβολής 12/12/2018 ή 12/1/2019):
Περίοδος
Ποσό Κατανομής
2ο Δίμηνο
270.000
3ο Δίμηνο
320.000
4ο Δίμηνο
362.000
5ο Δίμηνο
480.000
Συμπληρωματικό 1ου Διμήνου
2.145
Σύνολο
1.434.145

Συνάδελφοι συνεχίζουμε να δυναμώνουμε την ΕΜΔΥΔΑΣ, διεκδικώντας λύσεις για όλα τα μεγάλα θέματα του κλάδου (Ιδιωτικοποιήσεις, Νομική Κάλυψη, Προσλήψεις, Αποθεματικό του πόρου, Πλήρη αναγνώριση του Intergrated Master, Ασφαλιστικό, Διυπουργικός κλάδος και Κλαδικό Μισθολόγιο).
Συμμετέχουμε στην αυριανή (14/11) απεργία και στη συγκέντρωση μας στην Αττική στο Υπ. Εργασίας (Σταδίου 29) στις 10:30 για όλα τα παραπάνω.