Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

23/11/18

“Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μηνιαία εισφορά ΕΤΑΑ, πόρος υπέρ πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ασφαλιστικές ρυθμίσεις για πληγέντες, ασφαλισμένοι ΤΠΔΥ, ιατροί εργασίας κ.α) “

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                                             
Αθήνα,  23/11/2018
Αρ. Πρωτ. : 7590                                    
Προς :    Α' βάθμιες Ενώσεις.
                            
Θέμα : Τροπολογίες στο Νομοσχέδιο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»

Συνάδελφοι
          Ενημερώνουμε ότι χθες κατά τη διάρκεια ψήφισης του Νομοσχεδίου του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών “Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις” κατατέθηκε και υπερψηφίστηκε η τροπολογία  1807/147 22.11.2018, με τίτλο: “Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μηνιαία εισφορά ΕΤΑΑ, πόρος υπέρ πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ασφαλιστικές ρυθμίσεις για πληγέντες, ασφαλισμένοι ΤΠΔΥ, ιατροί εργασίας κ.α) “. Η τροπολογία αυτή -μεταξύ άλλων ρυθμίσεων- μας αφορά σε δύο επίπεδα:
          Α) Σε άρθρο της με τίτλο: «Εκκαθάριση της κράτησης της περ. β1 της παρ. 1 του άρθ. 7 του Ν.2326/1940 (Α’ 145)» αναφέρει ότι «Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη διαχείριση, διάθεση και κατανομή των εισπραχθέντων ποσών της κράτησης της περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2326/1940 (Α’ 145)». Θυμίζουμε ότι ο Ν.2166/93, άρθρο. 26, παρ. 34 θεσμοθέτησε τον πόρο 6 ο/οο προσθέτοντας στον ιδρυτικό Νόμο του ΤΣΜΕΔΕ (2326/1940) την παρ. β1. Στη συνέχεια με το Ν.4024/11 σταμάτησε η καταβολή του στους δικαιούχους ΔΥ Μηχανικούς και ο πόρος καταργήθηκε οριστικά με την παράγραφο 6α του άρθρου δεύτερου του ν. 4393/2016. Η νομοθέτηση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα  για την υλοποίηση της δέσμευσης της παρούσας κυβέρνησης, ότι μέρος του αποθεματικού του κατηργημένου πόρου 6 ο/οο θα αποδοθεί στους δικαιούχους Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς. Προφανώς έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο ακόμα (έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης κλπ) αλλά η Νομοθέτηση της εξουσιοδότησης αρμοδιοτήτων για την εκκαθάριση του, αποτελούσε προαπαιτούμενο.
          Β) Ορίζεται «από 1/1/2019 ως νέα βάση υπολογισμού του ποσού της μηνιαίας εισφοράς των πριν και μετά την 1η/1/1993 ασφαλισμένων έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και γιατρών, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ, ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, αντί του μηνιαίου εισοδήματος τους που ισχύει σήμερα.» Αυτό έχει ως συνέπεια ότι οι κρατήσεις για το εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ (4%) - από 1/1/2019 - για τους μονοσυνταξιούχους (προ 93) και για όλους τους μετά το 93 συναδέλφους θα γίνονται όχι επί των μεικτών μας αποδοχών, αλλά επί των 584 € του κατώτατου μισθού, ή όπως αυτό διαμορφωθεί από την κυβέρνηση. Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε μικρή αύξηση των καθαρών μας αποδοχών.
Η εξέλιξη αυτή η οποία προέκυψε κατόπιν συνεχών και πολυετών παρεμβάσεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, δείχνει ότι μόνο μέσω της ενεργοποίησης του κλάδου μας μέσα από τις Α’ βάθμιες Ενώσεις και την Ομοσπονδία μας μπορούμε να έχουμε (μικρές έστω) επιτυχίες.