Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

5/11/18

Σχετικά με την καταβολή του πόρου 6‰ στους δικαιούχους

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  5/11/2018
Αρ. Πρωτ. : 7559                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα :  Σχετικά με την καταβολή του πόρου 6‰ στους δικαιούχους.

Συνάδελφοι
Σε συνέχεια του από 21/9/2018 ενημερωτικού μας εγγράφου, ενημερώνουμε ότι τα θεωρημένα εντάλματα πληρωμής έχουν οριστικά αποσταλεί προς καταβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Η πιλοτική καταβολή τους στις 12/10, έδειξε πληθώρα (περίπου 250) προβλημάτων ταυτοποίησης μεταξύ του δικού μας Μητρώου και αυτού της ΕΑΠ. Μεγάλο μέρος τους αντιμετωπίστηκε και τα υπόλοιπα θα παραπεμφθούν για επανεξέταση σε επόμενη καταβολή. Κατόπιν την παραπάνω η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι τη Δευτέρα 12/11 ο πόρος θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη πιλοτική καταβολή η πρόταση μας στην αρμόδια Επιτροπή διαχείρισης του πόρου, θα είναι η συγκεντρωτική καταβολή του για τα επόμενα τέσσερα δίμηνα (Μάρτιος – Οκτώβρης 2018).
http://www.emdydas.gr/news-po/2185-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85-6%E2%80%B0-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82.html