Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

10/11/18

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΡΙΤΗ 13/11/2018
                                                                                                                                                                                                                                                     Θεσσαλονίκη 8/11/2018
Αρ. Πρωτ. 164                                                                                             
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Στάση εργασίας την Τρίτη 13-11-2018 από 10.00 έως τέλος ωραρίου.

Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή του, ενόψει της εξ αναβολής συνεδρίασης του Εφετείου που επίκειται για την Τρίτη 13/11/2018, στη συνάδελφο και μέλος της ΕΜΔΥΔΑΣ, Μαρία Ιορδανίδου.
Η παραπάνω δικαστική περιπέτεια στην οποία έχει εμπλακεί η συνάδελφος μηχανικός αφορά πρωτόδικη καταδίκη, για ζήτημα που δεν άπτεται των υπηρεσιακών καθηκόντων της, όπως διαπίστωσε το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ σε συνεδρίαση του.

Παρά το εξαιρετικά δυσάρεστο συμβάν που συνέβη στο συγκεκριμένο σχολικό κτίριο πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των δικαστικών αρχών, στο γεγονός ότι το ατύχημα συνέβη σε μη βατό -απαγορευμένο χώρο, δηλαδή σε μη επισκέψιμο από οποιονδήποτε, εκτός από εξουσιοδοτημένο άτομο ή συνεργείο. 

Καλούμε τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν σε βάθος τις υποθέσεις όσον αφορά τις αρμοδιότη-
τες και την κατανομή των ευθυνών γιατί η κάθε άδικη καταδίκη γίνεται τροχοπέδη στη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα.
Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην ποινικοποίηση της εργασίας των μηχανικών, στην «εύκολη» παραπομπή σε δικαστικές και κατά συνέπεια και σε πειθαρχικές διώξεις.
-Λέμε ΟΧΙ στην ποινικοποίηση της εργασίας μας
-Λέμε ΟΧΙ στις άδικες διώξεις υπαλλήλων για θέματα που δεν αποτελούν δική τους ευθύνη
-Λέμε ΟΧΙ στην “αμυντική” άσκηση των καθηκόντων των μηχανικών εξαιτίας αυτής της κατάστασης
Όλοι την Τρίτη , στα δικαστήρια . Στεκόμαστε δίπλα σε όλους τους μηχανικούς που εμπλέκονται άδικα σε δικαστικές και πειθαρχικές περιπέτειες. Γιατί στην αδικία, κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος του!