Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

22/6/19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣΕκλεγμένοι Σύνεδροι 179 από 19 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις με εκλογικό μέτρο 25
Διοικητικός απολογισμός: 
Ψήφισαν 172
Υπέρ 159
Κατά 10
Λευκά 1
Άκυρα 2
Οικονομικός απολογισμός: 
Ψήφισαν 172
Υπέρ 159
Κατά 1
Λευκά 10
Άκυρα 2
Εκλογή ΔΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
Ψήφισαν 175
Ενωτική Αγωνιστική Συσπείρωση: 79 (7 έδρες) 45,1%
ΔΚΜ1 : 33 (3 έδρες) 18,8%
ΕΔΑΚ: 24 (2 έδρα) 13,7%
ΔΚΜ2: 11 (1 έδρα) 6,3%
Περιφερειακή Συνεργασία: 11 (1 έδρα) 6,3%
Δημοσιουπαλληλική Ενότητα: 11 (1 έδρα) 6,3%
Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία: 5 (-) 2,8%
Για την τέχνη και την εικαστική συγκρότηση: 1 (-) 0,5%