Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

28/6/19

Παράταση ασφαλιστικής ενημερότητας λόγω εσφαλμένων ειδοποιητηρίων ΕΤΕΑΕΠ.

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                                                                                         Αθήνα,  28/6/2019
Αρ. Πρωτ. : 7846                          
Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα : Παράταση ασφαλιστικής ενημερότητας λόγω εσφαλμένων
ειδοποιητηρίων ΕΤΕΑΕΠ.

Συνάδελφοι/σες
Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεών μας και κατόπιν πιέσεών μας προς τη Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ, σας ενημερώσουμε ότι δόθηκε παράταση ασφαλιστικής ενημερότητας λόγω εσφαλμένων ειδοποιητηρίων ΕΤΕΑΕΠ, μέχρι της 30/9/2019.
Η σχετική ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ (https://www.eteaep.gov.gr/web/post/1788): 27/06/2019

Ασφαλιστικές Ενημερότητες τέως Ταμείων
ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ, εν αναμονή της εκκαθάρισης των πληρωμών των εισφορών μη μισθωτών (από 01/01/2017), με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους και προς αποφυγή ταλαιπωρίας αυτών, παρατείνει έως 30/09/2019 την ισχύ των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τέως Ταμείων: ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ, εφόσον η ιδιότητά τους παραμένει σε ισχύ.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

          Υπενθυμίζουμε ότι η ανάρτησή τους, οφείλεται σε σφάλμα του ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικό, εφάπαξ) το οποίο ακόμα αναμένουμε να διορθωθεί για το σύνολο των μισθωτών μηχανικών, των οποίων οι εισφορές καλύπτονται από τη μισθοδοσία τους. Ως εκ τούτου τα ειδοποιητήρια αυτά τα αγνοούμε και δεν θα τα πληρώσουμε μέχρι να αποσυρθούν.


Για το απερχόμενο Δ.Σ.