Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

11/6/19

Εκλέγονται με σειρά επιτυχίας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΟ 9 ΜΕΛΕΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΣΜΗ
  1. ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ - ΗΛΕΚΤΡΑ
  2. ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
  3. ΓΑΛΑΝΑΚΗ – ΚΑΛΙΒΑΤΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  4. ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ ΕΛΙΖΑ
  5. ΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  6. ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΚΜ
  1. ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  2. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ