Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

30/5/22

Προς 1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Γραφείο Υπουργού) 2. Υπουργείο Εσωτερικών (Γραφείο Υπουργού) 3. Κ.Ε.Δ.Ε. 4. Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΜΔΥΔΑΣ 5. ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Θέμα: Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τις Παιδικές Χαρές.