Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

18/3/21

Πίνακας με την έναρξη ισχύος των άρθρων του ν. 4782/21 που αφορά τροποποιήσεις των άρθρων του ν.4412/16

Πίνακας με την έναρξη ισχύος των άρθρων του ν. 4782/21 που αφορά τροποποιήσεις των άρθρων του ν.4412/16. pdf

Σχετικά με την έναρξη ισχύος των άρθρων του ν. 4782-2021 (αφορά τροποποιήσεις άρθρων του ν.4412-2016) .pdf 

Πίνακας με την έναρξη ισχύος των άρθρων του ν. 4782/21 που αφορά τροποποιήσεις των άρθρων του ν.4412/16