Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

25/9/19

Ενημέρωση για την επόμενη καταβολή του πόρου 6ο/οο.

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                                                     Αθήνα,  23/9/2019
Αρ. Πρωτ. : 7920                          
    Προς:  Α’ βάθμιες Ενώσεις
    (για ενημέρωση των μελών).

Θέμα: Ενημέρωση για την επόμενη καταβολή του πόρου 6ο/οο.

Συνάδελφοι/σες
Ενημερώνουμε ότι σε συνεδρίαση της η Επιτροπή Διαχείρισης του
πόρου αποφάσισε την καταβολή του πόρου για δίμηνα του 2019
στους δικαιούχους συναδέλφους. Τα ποσά θα είναι 60 € για το
δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου και 80 € για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου.
Λόγω εκλογών ΤΕΕ (3/11) και σχετικών καθυστερήσεων, η
επικρατέστερη ημερομηνία ενιαίας καταβολής τους θα είναι η 12
Νοεμβρίου 2019.
Όσον αφορά το αποθεματικό του πόρου, θα έχουμε ενημέρωση
μόλις συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή.