Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

9/3/18

Ανάδειξη και τεκμηρίωση των επιπτώσεων των Ιδιωτικοποιήσεων στα Δημόσια Έργα και στο Δημόσιο Ελεγκτικό Μηχανισμό