Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

30/7/14

Δωρεάν WiFi

Η ΕΜΔΥΔΑΣ-ΚΜ παρέχει δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi Fi σε όλους όσους επισκέπτονται το κτίριο της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, όπου στεγάζεται.