Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

2/5/13

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΜανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: 
Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ/Φαξ: 2310-243273      
 http://emdydaskm.blogspot.com      
 e-mail: emdydas@otenet.gr


Αρ.Πρωτ.:  24

Θεσσαλονίκη 2-5-2013Προς:


Κοιν.:
1.    Υπηρεσίες που υπηρετούν τα μέλη μας
2.    ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα

  ΤΕΕ & Ενημερωτικό δελτίο
  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών της Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.) καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων 1ος όροφος της τέως 3ης ΠΥΔΕ – Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη.
Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία (άρθρο 8 του καταστατικού), θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών, χωρίς νέα πρόσκληση

η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013
και ώρα 10:30 π.μ.
στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Σχέδιο Δράσης 2013-2015
  2. Νέο πειθαρχικό πλαίσιο
  3. Ενημέρωση

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν τους συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. ΓραμματέαςΚική Αραβίδου
Ο Πρόεδροςιωάννης τσιωνάς