Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

22/2/13

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΔΥΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΔΥΔΑΣ


Από τις 26/2 έως τις 28/2 θα γίνει το συνέδριο των αντιπροσώπων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. 19 αντιπρόσωποι της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ θα είναι στην Αθήνα και θα προτείνουν, υποστηρίξουν και ψηφίσουν απόψεις για την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Όσοι δεν έχετε μεταφέρει προσωπικά απόψεις σας στους αντιπροσώπους και στο ΔΣ μπορείτε να το κάνετε ηλεκτρονικά έως τις ημερομηνίες του συνεδρίου.

Πατήστε εδώ για να υποβάλλετε τις προτάσεις σας.