Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

13/9/12

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜΑρ.Πρωτ.: Οικ. 43

Θεσσαλονίκη  13/09/2012

Προς:

1.    ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
2.    ΤΕΕ & Ενημερωτικό δελτίο
3.    Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
4.    Μέλη μας
Θέμα: Εκλογές Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

Από την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ. που πραγματοποιήθηκε στις 17/05/2012 εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της  Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κ.Μ. να ορίσει την ημερομηνία των εκλογών. Αποφασίστηκε οι εκλογές να πραγματοποιηθούν την Τρίτη 16/10/2012

1. Οι εκλογές αφορούν στην ανάδειξη μελών των εξής οργάνων :

α) Διοικητικό Συμβούλιο ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας
β) Ελεγκτική Επιτροπή
γ) Αντιπρόσωποι Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ

2. Οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53, 1ος όροφος, στη Θεσσαλονίκη,

3. Ώρες ψηφοφορίας 8:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ.

Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατίθενται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (από παρατάξεις & μεμονωμένους υποψηφίους) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Ένωσης Μανουσογιαννάκη 6 στη Θεσ/νίκη, μέχρι τη Δευτέρα 01/10/2012 και ώρα  14.00.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές μπορούν να έχουν τα μέλη του Συλλόγου που θα είναι τακτοποιημένα οικονομικά μέχρι την ημερομηνία των εκλογών. Υπενθυμίζουμε ότι μετά από απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου μας, η συνδρομή για την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κ.Μ. ανέρχεται σε 1€ το μήνα δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο η συνδρομή θα είναι 10 €. Καθώς θα πρέπει να δημιουργηθεί το Νέο Μητρώο Μελών του Συλλόγου, θα χρειαστεί τα μέλη μας να συμπληρώσουν μία αίτηση-δήλωση την ημέρα των εκλογών.

Για το Δ.Σ.
Η Γεν. Γραμματέας              H Πρόεδρος 
Λένα Φουντουλίδου          Κική Αραβίδου