Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

19/1/09

11η συνεδρίαση Δ.Σ. (συνέχεια)

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, Δ/νση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 50511, Τ.Κ. 54013 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310-299275 Fax: 2310-243273 e-mail: emdydas@otenet.gr

Αρ.Πρωτ.: Οικ. 134 Θεσσαλονίκη 19/1/2009


Προς:

Μέλη Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. / Κ.Μ.

 Χρ. Μακρής
 Λ. Φουντουλίδου
 Ν. Ταχτσίδης
 Η. Ζηκοπούλου
 Α. Κουρούδη
 Κ. Αραβίδου
 Χ. Μακνέα
 Γ. Μανασσής
 Μ. Μαργαριτόπουλος


Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Καλείσθε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της Ένωσης, Μανουσογιαννάκη 6, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη σε συνεχιζόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. ………………………………………………………………............
1. ……………………………………………………………………………
2. Ενημέρωση από Δ.Σ.
3. Ενημέρωση από Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
4. Τρέχοντα θέματα («Μάστερ», Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ., Ε.Υ.Α.Θ, Α.Π.Θ. κλπ)


Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας


Νίκος Ταχτσίδης
Πολιτικός Μηχανικός


Ο Πρόεδρος


Χρήστος Κασ. Μακρής
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός