Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

5/1/22

Δελτίο Τύπου σχετικά με την πιλοτική περιοδεία των ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης & Κεντρικής Μακεδονίας, σε έδρες Δήμων της Θράκης

Δελτίο Τύπου σχετικά με την πιλοτική περιοδεία των ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης & Κεντρικής Μακεδονίας, σε έδρες Δήμων της Θράκης

Κομοτηνή.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10.30, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης (Τάνιας Βεζυριανίδου) και της προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας και οργανωτικής γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ (Κριστίνας Μακνέα) με συναδέλφους Μηχανικούς, εκπροσώπους υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Η συνάντηση έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κομοτηνής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, στο πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών και αλληλοβοήθειας μεταξύ των δύο Πρωτοβάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ.

Η επιλογή του χώρου συνάντησης δεν έγινε τυχαία. Έγινε με γνώμονα την ανάδειξη των τεράστιων προβλημάτων στη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ). Στη συνάντηση αναγνωρίστηκε η σημαντική συμβολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ μέσω της διαδικτυακής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 18/12/2021, στην ανάδειξη των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε Υπηρεσίες Δόμησης. Όπως προέκυψε, τα προβλήματα είναι κοινά σε όλες τις ΥΔΟΜ της Ελλάδας με κύριο χαρακτηριστικό, την έλλειψη υπαλλήλων μηχανικών, και κύρια διαπίστωση ότι οι Υπηρεσίες Δόμησης συρρικνώνονται σε ανθρώπινο δυναμικό και τα προβλήματα διογκώνονται. Συζητήθηκε η απαράδεκτη κατάσταση με τις αλλεπάλληλες αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία, οι ασφυκτικές προθεσμίες στον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών κλπ. από τους υπαλλήλους-μηχανικούς, τα τυχόν παράλληλα καθήκοντα που τους ανατίθενται καθώς και η συμμετοχή τους σε διάφορες Επιτροπές, Συμβούλια ή και το ΜηΜΕΔ. Συζητήθηκε το θέμα των Αναπτυξιακών Οργανισμών και των Ιδιωτικών Επιβλέψεων όπου ομόφωνα υποστηρίχθηκαν οι καταστροφικές συνέπειες που θα προκαλέσουν οι προσωρινές και επίφοβες λύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους Έργου, ή στην ΕΕΤΑΑ ή στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, με τις οποίες θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής).

Τονίσθηκε η διαρκής και πάγια θέση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου με προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών μέσω ΑΣΕΠ με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, η οποία ικανοποιήθηκε εν μέρει με την 13K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά προσλήψεις σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Ειδικότερα από τις 1468 θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι 613 αφορούν ΠΕ Μηχανικών, από τις οποίες οι 109 θέσεις αναφέρονται στις 13 Περιφέρειες και οι 579 σε 270 Δήμους. Για την Θράκη προβλέπονται προσλήψεις 29 μηχανικών, 8 εκ των οποίων στην ΠΑΜΘ και 21 σε 11 Δήμους της, ενώ για τον Νομό Ροδόπης προβλέπονται προσλήψεις συνολικά 11 μηχανικών στους 4 Δήμους του, από 3 στους Δήμους Κομοτηνής, Αρριανών και Ιάσμου και 2 στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών. Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι η πρόσκληση για τη στελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων έγινε οριζόντια χωρίς την ύπαρξη κριτηρίων που θα αναφέρονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε Δήμου. Για παράδειγμα άλλες ανάγκες (σε αριθμό μηχανικών και ειδικότητες) έχει ένας μητροπολιτικός Δήμος (όπως π.χ. ο Δήμος Κομοτηνής που αποτελεί και την έδρα της Περιφέρειας ΑΜΘ) κι άλλες ένας απομακρυσμένος ορεινός Δήμος (όπως ο Δήμος Αρριανών). Παραταύτα τόσο στον Δήμο Κομοτηνής όσο και στον Δήμο Αρριανών προβλέπεται η πρόσληψη ίδιου αριθμού μηχανικών (3 για κάθε Δήμο).

Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε διεξοδικά ήταν οι ευθύνες των μηχανικών σε ζητήματα που αφορούν σε συντηρήσεις του οδικού δικτύου με κύρια αναφορά στη νομοθεσία, η οποία παρότι είναι παλιά, συνεχίζει να ισχύει με σημαντικές δυσκολίες ως προς την εφαρμογή της τόσο λόγω αλλαγής συνθηκών, προδιαγραφών και νέων νομοθετικών ρυθμίσεων αλλά κυρίως λόγω μεγάλων ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό, σε χρήματα, σε αδυναμία προτεραιοποίησης από την πολιτική ηγεσία των ΟΤΑ κλπ. Ειδικότερα, έγινε αναφορά στο αρ. 7 του N.3481/2006 που αναφέρεται στη συντήρηση των οδών και στις τεράστιες δυσκολίες που ανακύπτουν λόγω αδυναμίας οργάνωσης κι ελέγχου του οδοστρώματος του δημοτικού δικτύου από κατάλληλο συνεργείο για την καταγραφή και παρακολούθηση της κατάστασης, εξαιτίας της έλλειψης υπαλλήλων, κατάλληλων εργαλείων και υποδομών. Επίσης, συζητήθηκε η δυσκολία άμεσης αποκατάστασης βλαβών με ψυχρή άσφαλτο, στην περίπτωση δημοπράτησης σχετικού έργου με ανεπαρκές προϋπολογισμό και η δυσκολία τήρησης του ειδικού βιβλίου για την κατάσταση του οδοστρώματος.

Επίσης συζητήθηκε η ευκολία με την οποία καταλήγει ένας υπάλληλος- μηχανικός, στις αίθουσες των δικαστηρίων και η αναγκαιότητα για Νομική Υποστήριξη σε κάθε Υπηρεσιακή Δομή από εξειδικευμένους Νομικούς καθώς και Νομική Κάλυψη των Υπαλλήλων για τις Υπηρεσιακές διώξεις που υφίστανται.

Σχετικά με τα συνταξιοδοτικά, αναφέρθηκε η απαράδεκτη νέα ερμηνεία των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορά σε διαδοχική ασφάλιση και η αγωνία των συναδέλφων μας για την επίλυση των ασφαλιστικών θεμάτων.

Στο τέλος ανταλλάχτηκαν ευχές για το νέο έτος.


Αλεξανδρούπολη.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2021, μετά τις 13.30, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των προέδρων ΕΜΔΥΔΑΣ της Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας με συναδέλφους Μηχανικούς, στην Υπηρεσία Δόμησης (Κύπρου 17- Παλαιό Δημαρχείο) και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δημαρχείο) του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) ήταν εξειδικευμένα με έμφαση στις ασάφειες της πολεοδομικής Νομοθεσίας, στον έλεγχο των δικαιολογητικών για τις άδειες κυρίως των φορολογικών της κατηγορία 3 από τις ΥΔΟΜ και στην διευκόλυνση της παρανομίας διάφορων περιπτώσεων λόγω έλλειψης δημόσιου ελέγχου παρότι προβλέπεται στο άρθρο 38 παρ. 4 του ν.4495/17 δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό 30% των οικοδομικών αδειών της κατηγορίας 3 από τις ΥΔΟΜ. Αναφέρθηκε το θέμα της επικοινωνίας των ιδιωτών μηχανικών με την υπηρεσία και τα αίτηματά τους για ερμηνεία της δαιδαλώδους πολεοδομικής νομοθεσίας, την καθυστέρηση στην απάντησή τους λόγω έλλειψης προσωπικού και την αδυναμία αποστολής των ερωτημάτων των ιδιωτών μηχανικών χωρίς την γνώμη της ΥΔΟΜ, απευθείας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τις σχετικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ μετά τη λειτουργία του e adeies όπου η πλειοψηφία των πράξεων (περίπου 90%) εκδίδεται χωρίς έλεγχο από την ΥΔΟΜ (κατηγορία 3 και ΕΕΜΚ). Έγινε εκτενής αναφορά στον ρόλο που οφείλει να έχει το ΤΕΕ, σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα, σχετικά με την παροχή διευκρινήσεων επί της Νομοθεσίας και άλλων θεμάτων που θέτουν οι ιδιώτες μηχανικοί. Τονίσθηκε η διαφορετική αντιμετώπιση προς τους μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες μεταξύ των δύο Περιφερειακών Τμημάτων, της Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης, και έγινε αντιληπτή η έλλειψη βοήθειας από το ΤΕΕ Τμήμα Θράκης προς τους μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα όλο το βάρος των ζητημάτων να διοχετεύεται στις υποστελεχωμένες ΥΔΟΜ.

Στην Τεχνική Υπηρεσία η συνάντηση διεξάχθηκε στο διάδρομο με συναδέλφους μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ, αναγνωρίζοντας την κοινή προσπάθεια για την εφαρμογή της νομοθεσίας, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, την αγωνία τήρησης των προθεσμιών, την αγωνία εκτέλεσης καθηκόντων υπό το φόβο της εύκολης ποινικής ευθύνης και την απαράδεκτη αντιμετώπιση (οικονομική και υπηρεσιακή) από την Πολιτεία και τους αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ. Συζητήθηκε διεξοδικά τα θέμα των integrated masters, όπου η μη αναγνώρισή τους από το Υπουργείο Παιδείας για τους διπλωματούχους μηχανικούς του Δημοσίου με πτυχία εκτός Ελλάδας έχει οδηγήσει σε μηχανικούς διαφορετικών ταχυτήτων εντός του Δημοσίου. Υπήρξε υπόσχεση να τεθεί το θέμα εκ νέου στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και το ΤΕΕ προκειμένου να ζητήσουν να επανεξετασθεί από το Υπουργείο Παιδείας το ζήτημα της ίσης αντιμετώπισης για όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς του Δημοσίου.

Στο τέλος ανταλλάχτηκαν ευχές για το νέο έτος και υπήρξε δέσμευση μεταξύ των προέδρων των δύο ΕΜΔΥΔΑΣ, των ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης & Κεντρικής Μακεδονίας που ανήκουν χωρικά στην ίδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, η παρούσα περιοδεία που αφορούσε στην ανάδειξη των κύριων κοινών προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους συναδέλφους μηχανικούς του Δημοσίου κυρίως των ΟΤΑ α΄ βαθμού, να χαρακτηρισθεί ως πιλοτική και να συνεχισθεί και σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου όπου υπηρετούν μηχανικοί.