Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

24/2/21

Οι αλλαγές στις Δημόσιες Συμβάσεις, στη Βουλή - Το μισθολόγιο της ΑΑΔΕ και ο ρόλος των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίου

 

https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/22.2.2021_misthologio_aade_8414.pdf