Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

2/4/19

Παράταση μέχρι 30/4 για τις Δηλώσεις Πόθεν 'Εσχες

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                              
Αθήνα, 2-4-2019
Αρ. Πρωτ. : 7759
                   Προς:   Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
                             (για ενημέρωση των μελών)

Θέμα :  Παράταση μέχρι 30/4 για τις Δηλώσεις Πόθεν Έσχες.


Συνάδελφοι/σες
          Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τη παράταση υποβολής των δηλώσεων «πόθεν έσχες» και της καταχώρησης καταστάσεων υπόχρεων, σύμφωνα με την οποία:
- Παρατείνεται, κατ' εξαίρεση έως 30-4-2019 (έληγε 31-3-2019), η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.), αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετησίων των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017).

- Δίδεται παράταση, επίσης
 έως 30-4-2019, για την καταχώρηση ηλεκτρονικά, από τους αρμόδιους φορείς, των καταστάσεων με τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Ε.Π. και Δ.Ο.Σ., έτους 2019 (κατά τα ισχύοντα, λήγει τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους).

 
http://www.emdydas.gr/news-po/2368-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-30-4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%82.html