Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

24/1/18

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Ασφαλιστικές Εισφορές με το Ν. 4387/16 (Κρατήσεις στην Προσωπική Διαφορά)

οι συνάδελφοι μηχανικοί μπορούν να ελέγξουν τις κρατήσεις στις βεβαιώσεις αποδοχών και ανάλογα να διεκδικήσουν αναδρομικά τις διαφορές