Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

17/3/16

Ποσοστά και κατανομή εδρών από εκλογές 16-03-2016


  ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟ ΕΔΡΕΣ
    ΣΤΑ α' καταν. β' καταν. γ' καταν. ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΗΦΙΣΑΝ 284 23,67% Έδρες:9     9
ΑΚΥΡΑ 4 1,41% Εκλογικό μέτρο=Ακέραιο μέρος πηλίκου       
ΛΕΥΚΑ 2 0,70%   εγκύρων / 9 =   30
ΕΓΚΥΡΑ 278 97,89% 7 2 0 9
ΑΣΜΗ  144 51,80% 4 1 0 5
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 72 25,90% 2 0 0 2
ΔΚΜ 49 17,63% 1 1 0 2
ΔΕΜ 13 4,68% 0 0 0 0
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΗΦΙΣΑΝ 284 23,67% Έδρες:3     3
ΑΚΥΡΑ 13 4,58% Εκλογικό μέτρο=Ακέραιο μέρος πηλίκου       
ΛΕΥΚΑ 70 24,65%   εγκύρων / 3 =   67
ΕΓΚΥΡΑ 201 70,77% 2 1 0 3
ΑΣΜΗ  110 54,73% 1 1 0 2
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 0 0,00% 0 0 0 0
ΔΚΜ 91 45,27% 1 0 0 1
ΔΕΜ 0 0,00% 0 0 0 0
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΨΗΦΙΣΑΝ 284 23,67% Έδρες = Ψηφίσαντες / 25 =     11
ΑΚΥΡΑ 8 2,82% Εκλογικό μέτρο=Ακέραιο μέρος πηλίκου       
ΛΕΥΚΑ 4 1,41% εγκύρων/  11   24
ΕΓΚΥΡΑ 272 95,77% 9 2 0 11
ΑΣΜΗ  142 52,21% 5 1 0 6
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 73 26,84% 3 0 0 3
ΔΚΜ 41 15,07% 1 1 0 2
ΔΕΜ 16 5,88% 0 0 0 0