Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

23/7/15

Έκκληση Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς μηχανικούς δημοσίου

Ο Πρόεδρος Ι. Τσιωνάς και ο Αντιπρόεδρος Γ. Χρίστογλου καλέστηκαν και συμμετείχαν στην συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής (Μ.Ε.) Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ την Τρίτη 21-7-2015 στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετείχαν εκτός από τα μέλη της Μ.Ε., ο Π. Μπίλλιας, Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο Δ. Μήτρου ως υπεύθυνος από την Διοικούσα Επιτροπή.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε ως μοναδικό αντικείμενο τα προβλήματα που υφίστανται οι ελεύθεροι επαγγελματίες Μηχανικοί (εργολήπτες και μελετητές) λόγω των έκτακτων οικονομικών συνθηκών και της τραπεζικής αργίας. Ήδη ο κλάδος βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση λόγω της παρατεινόμενης ύφεσης του επαγγέλματος, στην οποία προστέθηκε και η αδυναμία πληρωμών λόγω της τραπεζικής αργίας.

Τα μέλη της Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των μηχανικών του δημοσίου στις διαδικασίες διαχείρισης και πληρωμής των έργων και των μελετών, έκαναν έκκληση στους μηχανικούς του δημοσίου να υπερβάλλουν εαυτόν, ώστε να διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην καθυστερούν οι ήδη καθυστερημένες πληρωμές.

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ διαβεβαίωσαν για τη σταθερή προσήλωση των μηχανικών του Δημοσίου στην νομιμότητα η οποία προστατεύει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στην επίβλεψη των έργων και μελετών, για την κατανόηση των προβλημάτων των συναδέλφων και για την ανιδιοτελή αλληλεγγύη προς τους ιδιώτες συναδέλφους, την οποία έχουν επιδείξει επανειλημμένα στο παρελθόν, όπως στις κινητοποιήσεις για τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των ιδιωτών μηχανικών.

Σε αυτό το πνεύμα οι μηχανικοί του δημοσίου θα συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους, προσπαθώντας να βοηθήσουν με κάθε σύννομο τρόπο την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.

Για το Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ Κ.Μ.