Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

6/6/13

Πρόσκληση για συμμετοχή σε ομάδες εργασίας

Σε ανταπόκριση στην πρόταση που κατατέθηκε στην Γενική Συνέλευση
και την αντίστοιχη αποδοχή της πρότασης από το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ

                             ΚΑΛΟΥΜΕ

τα μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας
να δηλώσουν συμμετοχή στη σχετική φόρμα. Οι ομάδες εργασίας
θα έχουν τη ευθύνη της ενημέρωσης των συναδέλφων για τα θέματα τους,
τόσο για τι ισχύει και για τις αλλαγές και εξελίξεις.

Η καταχώρηση της ενημέρωσης θα γίνεται σε διαδικτυακό τόπο τύπου wiki
και θα είναι δημόσια διαθέσιμη.

Η συμμετοχή είναι προφανώς προαιρετική και η δήλωση ενδιαφέροντος
είναι μη δεσμευτική.

Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ