Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

5/11/15

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής ΜακεδονίαςΑρ.Πρωτ.: Οικ.

Θεσσαλονίκη  5/11/2015Προς:


1. κ. Απόστολο Τζιτζικώστα
    Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
     Βασ. Όλγας 198
    Τ.Κ.54110 Θεσ/νίκη  Fax: 2313319752
2. κ. Απόστολο Γιάντση
    Γενικό  Διευθυντή
    Αναπτυξιακού Προγραμματισμού     
    Περιβάλλοντος & Υποδομών
    Βασ. Όλγας 198
    Τ.Κ.54110 Θεσ/νίκη   Fax: 2313319821

Κοιν.:
1.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ       
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού
Τμήμα Εφαρμογής Προγρ/των και έργων
Βασ. Όλγας 198
Τ.Κ.54110, Θεσ/νίκη Fax: 2313319796

2.   ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ
Γραφείο Γεν. Διευθύντριας
Καθ. Ρωσσίδη 11
     Τ.Κ.54008, Θεσ/νίκη Fax: 2310422590
Θέμα:  Έγκριση διάθεσης πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.Π. 008/2) για το έτος 2015 για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Α.Δ.Μ.-Θ. (ΔΙΠΕΧΩΣ).

            Ενημερωθήκαμε από συναδέλφους που υπηρετούν στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Μ.-Θ. (ΔΙΠΕΧΩΣ) ότι δεν έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Κ.Μ. η κατανομή του ποσού των 35.000,00€ από τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε.Π. 008/2 (κωδικός:2011ΕΠ00820001) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων της ΔΙΠΕΧΩΣ, για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2015 για θέματα και υποθέσεις που αφορούν στην  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
            Οι υπάλληλοι της ΔΙΠΕΧΩΣ ασχολούνται μεταξύ άλλων με αυτοψίες– κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών, αυτοψίες στα πλαίσια έκδοσης αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων (δημόσια και ιδιωτικά έργα, βιομηχανίες, υποδομές, κτηνοτροφικές και τουριστικές εγκαταστάσεις κ.λπ.), αποφάσεων έγκρισης παρεκκλίσεων από τους όρους δόμησης (για την ανέγερση-νομιμοποίηση βιομηχανικών κτιρίων, καταστημάτων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων) και αποφάσεων έγκρισης αδειών αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α., αδειοδοτήσεις έργων περιοχών Δικτύου NATURA, συμμετοχή σε Συμβούλια (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής) και πλήθος άλλων Επιτροπών που αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.
            Δεδομένου του μεγάλου όγκου του αντικειμένου της ΔΙΠΕΧΩΣ, όπως αυτό διαμορφώνεται και μετά από την ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων, την ανταπόκριση των υπαλλήλων αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας αυτής, παρακαλούμε να εγκριθεί η κατανομή του ζητούμενου ποσού των 35.000,00€ για την αποζημίωση των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της.