Αμφίδρομη σχέση

Απογραφική Δήλωση - Υποβάλλετε οποιαδήποτε πρόταση - Πρόσβαση στο υλικό - Πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα

5/10/12


Αρ.Πρωτ.: Οικ. 49
Θεσσαλονίκη  04/10/2010

Προς:
Κοιν.:
Τις υπηρεσίες όπου υπηρετούν τα μέλη μας
ü  ΤΕΕ/ΤΚΜ & Τεχνογράφημα
ü  site Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ü  blog ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρ. Μακεδονίας
ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

1. Οι εκλογές αφορούν στην ανάδειξη μελών των εξής οργάνων :

α) Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
β) Ελεγκτική Επιτροπή
γ) Αντιπρόσωποι για την Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

2. Οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία της τέως 3ης ΠΥΔΕ, Στρωμνίτσης 53, 1ος όροφος, στη Θεσσαλονίκη, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα.

3. Ώρες ψηφοφορίας 8:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ.

ü  Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ. που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Υπενθυμίζουμε ότι μετά από απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου μας, η συνδρομή για την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κ.Μ. ανέρχεται σε 1€ το μήνα δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο η συνδρομή θα είναι 10 €.
ü  Ειδικά για τους αντιπρόσωπους της Ομοσπονδίας ψηφίζουν μόνον όσοι από τους παραπάνω δεν ψήφισαν σε άλλη Ομοσπονδία της οποίας η θητεία δεν έχει λήξει..
ü  Οι ψηφοφόροι πρέπει να έχουν μαζί τους το Βιβλιάριο Υγείας. Όσοι τυχόν έχουν βιβλιάριο υγείας χωρίς φωτογραφία πρέπει να φέρουν Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή ταυτότητα ΤΕΕ.
ü  Όσοι δεν έχουν Βιβλιάριο Υγείας (απώλεια, μη έκδοση κλπ.), εκτός από προσκόμιση της ταυτότητας, πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν Δημόσιο έγγραφο ή Υπεύθυνη Δήλωση.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενοι των υπηρεσιών βάσει του Ν.1264/82 να διευκολύνουν της συναδέλφους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Αραβίδου Κική
Αγρον. - Τοπογράφος Μηχανικός